Klein
erFreit
ag

Do01Jun

Monster Beats Pop HipHop Elektro serviert von Herr O. (K.O. DJ-Team) & Ronny Schnitzler · Eintritt € 3

Smaland

Fr02Jun

Indieca
tion

Sa03Jun

Klein
erFreit
ag

Do08Jun

Monster Beats Pop HipHop Elektro serviert von Herr O. (K.O. DJ-Team) & Ronny Schnitzler · Eintritt € 3

Klein
erFreit
ag

Do15Jun

Monster Beats Pop HipHop Elektro serviert von Herr O. (K.O. DJ-Team) & Ronny Schnitzler · Eintritt € 3

Lausbub
en

Fr16Jun

StarClu
b

Sa17Jun

Der Rock-Pop-Indie-Mix | Eintritt 4,00 EUR | Ab 23:00 Uhr

Klein
erFreit
ag

Do22Jun

Monster Beats Pop HipHop Elektro serviert von Herr O. (K.O. DJ-Team) & Ronny Schnitzler · Eintritt € 3

Klein
erFreit
ag

Do29Jun

Monster Beats Pop HipHop Elektro serviert von Herr O. (K.O. DJ-Team) & Ronny Schnitzler · Eintritt € 3

Live:
Ego
tron
ic

Fr06Okt

Live:
Montrea
l

Sa07Okt

Live:
Max
Pros
a

Do12Okt

Live:
Leonide
n

Do26Okt

Live:
Von
Weid
en

Do09Nov

Live:
Gold
Rog
er

Do16Nov